Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskuntavastuu » Yhdenvertaisuus

YHDENVERTAISUUS

Tampere-talon tapahtumat ovat turvallisia ja yhdenvertaisia kaikille osallistujille. Turvallisilla tapahtumilla haluamme varmistaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja ihmisryhmien mahdollisuuden osallistua tapahtumiin. Yhdenvertaisuuden vaatimus koskee niin Tampere-talon työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, tapahtuman esiintyjiä kuin osallistujiakin.

Yhdenvertaisuus Tampere-talossa
Visit Tampere Laura Vanzo

Tampere-taloon jokainen on tervetullut omana itsenään – niin henkilökunta kuin asiakkaatkin!

Tampere-talon tiloissa noudatetaan Suomessa voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja. Lait on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta. Kenenkään kohteluun ei saa vaikuttaa henkilön poliittinen, uskonnollinen tai kulttuurinen tausta. Olemme kaikki yhdenvertaisia riippumatta kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asiasta tai muusta tekijästä.

Me lupaamme

Lupaathan sinäkin?

 • Antaa kaikille mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluksi
 • Kunnioittaa jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä yksityisyyttä
 • Olla tekemättä oletuksia henkilön ulkonäköön tai toimintaan perustuen
 • Kuunnella ja oppia ottamalla ennakkoluulottomasti vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat
 • Pyytää anteeksi tahallista tai tahatonta muiden loukkaamista
Yhdenvertaisuus Tampere-talossa
Tampereen tiedostava pride-lippu

Hyvä tietää

 • Tampere-talon kaikkiin kokous- ja yleisötiloihin pääsee esteettömästi. Henkilökuntamme on koulutettu opastamaan ja avustamaan liikunta- ja aistirajoitteisia asiakkaita
 • Henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti erilaisten asiakasryhmien kohtaamiseen
 • Tapahtumien osallistujilla on mahdollisuus antaa palautetta tapahtuman turvallisuudesta ja saavutettavuudesta palautekyselyiden sekä Tampere-talon verkkosivujen kautta. Myös jälkeenpäin tietoomme tulleet häiriötilanteet pyritään aina selvittämään. Toistaiseksi palautteen anto anonyymisti ei vielä ole mahdollista, mutta tämäkin on työn alla!
 • Suunnittelemme ja seuraamme kulttuuriohjelmiston osalta esiintyvien artistien ja kokoonpanojen sukupuolijakaumaa tasa-arvon toteutumiseksi
  teemme yhteistyötä Manse Pride -viikon kanssa. Manse Pride -viikon järjestävät Sinuiksi ry (ent. Pirkanmaan Seta) ja Tampereen kaupunki
 • Tampere-talon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistoiminnassa, ja sen toteutumista seuraa, arvioi ja päivittää Tampere-talo Oy:n yt- ja työsuojelutoimikunta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvotyön kehittämiseen voivat osallistua kaikki Tampere-talon työntekijät.
Tampere-talo on We Speak Gay -yhteisön jäsen
Visit Tampere Laura Vanzo

We Speak Gay

Tampere-talo on toukokuussa 2022 liittynyt sateenkaariystävälliseen We Speak Gay -yhteisöön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomesta entistä osallistavampi, turvallisempi ja empaattisempi yhteiskunta sateenkaari-ihmisille.

Liittyessämme We Speak Gay -yhteisöön olemme sitoutuneet  ympärivuotiseen sateenkaariviestintään, joka pitää sisällään sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän. Lisäksi henkilöstömme saa koulutusta seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen.

We Speak Gay yhteisö on ehdolla vuoden 2022 pohjoismaisen Blaze Inclusion Awards -inklusiivisuuspalkinnon saajaksi. 

Tampere-talo on We Speak Gay yhteisön jäsen