Hyppää sisältöön
Home » Ajankohtaista Tampere-talossa » Yhdenvertaisuus

YHDENVERTAISUUS

Tampere-talon tapahtumat ovat turvallisia ja yhdenvertaisia kaikille osallistujille. Turvallisilla tapahtumilla haluamme varmistaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja ihmisryhmien mahdollisuuden osallistua tapahtumiin. Yhdenvertaisuuden vaatimus koskee niin Tampere-talon työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, tapahtuman esiintyjiä kuin osallistujiakin.

Yhdenvertaisuus Tampere-talossa
Visit Tampere Laura Vanzo

Turvallisemman tilan
periaatteet

Tampere-taloon jokainen on tervetullut omana itsenään – niin henkilökunta kuin asiakkaatkin!

Tampere-talon tiloissa noudatetaan Suomessa voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja. Lait on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta. Kenenkään kohteluun ei saa vaikuttaa henkilön poliittinen, uskonnollinen tai kulttuurinen tausta. Olemme kaikki yhdenvertaisia riippumatta kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asiasta tai muusta tekijästä.

Me lupaamme

Lupaathan sinäkin?

 • Antaa kaikille mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluksi
 • Kunnioittaa jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä yksityisyyttä
 • Olla tekemättä oletuksia henkilön ulkonäköön tai toimintaan perustuen
 • Kuunnella ja oppia ottamalla ennakkoluulottomasti vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat
 • Pyytää anteeksi tahallista tai tahatonta muiden loukkaamista
Tampere-talon henkilökunta

Hyvä tietää

 • Tampere-talon kaikkiin kokous- ja yleisötiloihin pääsee esteettömästi. Henkilökuntamme on koulutettu opastamaan ja avustamaan liikunta- ja aistirajoitteisia asiakkaita
 • Henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti erilaisten asiakasryhmien kohtaamiseen
 • Tapahtumien osallistujilla on mahdollisuus antaa palautetta tapahtuman turvallisuudesta ja saavutettavuudesta palautekyselyiden sekä Tampere-talon verkkosivujen kautta. Myös jälkeenpäin tietoomme tulleet häiriötilanteet pyritään aina selvittämään. Toistaiseksi palautteen anto anonyymisti ei vielä ole mahdollista, mutta tämäkin on työn alla!
 • Suunnittelemme ja seuraamme kulttuuriohjelmiston osalta esiintyvien artistien ja kokoonpanojen sukupuolijakaumaa tasa-arvon toteutumiseksi
 • Tampere-talon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistoiminnassa, ja sen toteutumista seuraa, arvioi ja päivittää Tampere-talo Oy:n yt- ja työsuojelutoimikunta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvotyön kehittämiseen voivat osallistua kaikki Tampere-talon työntekijät.
 • Tampere-talolla on Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa. Kaikki työvuorossa olevat vahtimestarimme ovat saaneet järjestyksenvalvoja- tai vartijakoulutuksen.

Tampere-talossa käy vessapassi

Vessapassi helpottaa tiettyihin sairauksiin kuuluvien suoliston tai rakon toiminnallisten häiriöiden kanssa elämistä. Sairauksien ikävimpiin oireisiin voi kuulua suoliston tai rakon toiminnallinen häiriö, joka aiheuttaa jopa kymmeniä WC-käyntejä vuorokaudessa. Sairastavat voivat olla pakotettuja pysyttelemään WC:n läheisyydessä: kun tarve päästä vessaan iskee, ei sitä ole aikaa etsiä.

Korttia näyttävällä henkilöllä on sairaus, jonka vuoksi hänelle on hyvä antaa nopeasti pääsy WC:hen esimerkiksi jonon ohittamalla. Kiitos kun huomioit!

Vessapassia otetaan lompakosta
© IBD ja muut suolistosairaudet ry

Sakari ”Sakke” Lehto on rikastut­tanut Tampere-talon työyhteisöä jo 15 vuoden ajan

Tampere-talon henkilökuntaan 15 vuoden ajan kuulunut Sakari Lehto ilahduttaa hyväntuulisuudellaan ja hämmästyttää uskomattomalla muistillaan koko työyhteisöä. ”Sakke on maailman iloisin jätkä, ja muistaa joka ikinen aamu kysyä miten toisella menee”, sanoo Saken esihenkilönä viiden vuoden ajan toiminut palvelupäällikkö Mika Mäki.

Suomessa työsuhteista palkkatyötä tekee vain 500–600 kehitysvammaista henkilöä, vaikka tuhansilta löytyisi niin koulutusta kuin haluakin työntekoon – voisiko teidän yrityksessänne olla paikka?

Sakari Lehto Tampere-talon henkilökuntayhdistyksen opintomatkalla Hampurissa
Syksyllä 2022 Tampere-talon henkilökuntayhdistys teki opintomatkan Hampuriin. Reissuohjelmaan kuulunut kaupunkikierros innosti Sakarinkin hyppäämään polkupyörän päälle ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.
Yhdenvertaisuus Tampere-talossa
Tampereen tiedostava pride-lippu

Manse Pride

Pride-tapahtumat ovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia. Manse Pride -viikon järjestävät Sinuiksi ry (ent. Pirkanmaan Seta) ja Tampereen kaupunki. Tampere-talo toimii Manse Priden kumppanina.

Paras tapa osallistua Manse Pride -viikkoon on sitoutua yhdenvertaisuuden kannattajaksi. Sitoumuksen tulee perustua sisäistettyyn pyrkimykseen kohdata kaikki huomaavaisesti, kohteliaasti ja sensitiivisesti.

Tampere-talo on We Speak Gay -yhteisön jäsen
Visit Tampere Laura Vanzo

We Speak Gay

Tampere-talo on toukokuussa 2022 liittynyt sateenkaariystävälliseen We Speak Gay -yhteisöön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomesta entistä osallistavampi, turvallisempi ja empaattisempi yhteiskunta sateenkaari-ihmisille.

Liittyessämme We Speak Gay -yhteisöön olemme sitoutuneet  ympärivuotiseen sateenkaariviestintään, joka pitää sisällään sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän. Lisäksi henkilöstömme saa koulutusta seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen.

Tampere-talo on We Speak Gay yhteisön jäsen

We Speak Gay yhteisö oli ehdolla vuoden 2022 pohjoismaisen Blaze Inclusion Awards -inklusiivisuuspalkinnon saajaksi.