Skip to content
Home » Sveriges konsulat

Sveriges konsulat

Sveriges konsulat

Sverige har utnämnt Tammerforshusets verkställande direktör, Paulina Ahokas, till honorärkonsul i Tammerfors. 

Honorärkonsulatens traditionella uppgifter är bland annat att i skälig omfattning upplysa svenska medborgare om hur de kan få hjälp och tillvarata sina rättigheter, lämna ut pass och körkort, fungera som röstningslokal vid val samt assistera ambassaden vid kris eller allvarliga olyckor. En växande uppgift är Sverigefrämjandet, exempelvis genom att delta i kultursamarbeten eller genom exponering av svenskt näringsliv i samverkan med ambassaden.

Vänligen kontakta oss på förhand via e-post: ruotsinkonsulaatti@tampere-talo.fi

Adress: Yliopistonkatu 55, 33100 Tammerfors
Konsul: Paulina Ahokas

Mera infomation

Servicechef Mika Mäki, tel. +358 50 433 7126

Sveriges ambassad 

Pressmeddelande: Sverige inviger nytt honorärkonsulat i Tammerfors (24.11.2020)