Skip to content

The Eva Dahlgren weekend event to be postponed

IN ENGLISH // The Eva Dahlgren weekend event will be postponed. The concerts were to be held at Tampere Hall on 9th-11th October 2020. -Unfortunately, we must postpone these concerts due to the uncertainty of the general situation. We have made this decision together with the representatives of Eva Dahlgren. We are currently looking into finding new concert dates for 2021. We will inform our customers about the new Sinfoneva and Evaluation concert dates as soon as they are confirmed, states Mika Nevalainen, Business Director at Tampere Hall. -The situation is unfortunate for a large number of Eva fans, who have waited for the concerts of the Swedish singer. We are truly sorry that the concerts will have to be rescheduled and that they cannot be arranged this autumn, Nevalainen continues. The purchased tickets are valid for the new concert dates that will be announced later. If the new dates are unsuitable, a refund may be requested until 31st December 2020. Instructions for ticket refunds and exchanges into vouchers Purchased tickets are valid for the new event date. If the new date is unsuitable or the event has been cancelled, we kindly encourage you to consider exchanging the tickets into a voucher. Vouchers are valid one year from the date of issue. Please contact: lahjakorttihyvitys@tampere-talo.fi In your email, please mention the name of the event, the name of the buyer, specified ticket details (such as seating category, row and seat number, or the bar code number of the ticket) as well as the contact information of the voucher recipient. You can also request the refund for the ticket price via lippu.fi. Service fees and delivery fees of tickets purchased through Lippupiste channels will not be refunded. A voucher reimbursement can be done at Tampere Hall ticket office; please see the opening hours. Ticket refunds cannot be done at Lippu.fi ticket outlets.   PÅ SVENSKA // Konsertevenemanget med Eva Dahlgren framflyttat. Konserterna i Tammerforshuset var planerade till den 9–11 oktober 2020.   Tammerforshusets konsertevenemang med Eva Dahlgren måste flyttas fram. – Tyvärr är vi tvungna att flytta fram konserterna Sinfoneva och Evalution, eftersom det allmänna läget är så osäkert. Beslutet om att flytta fram konserterna har fattats i samarbete med Eva Dahlgrens företrädare. Vi letar just nu efter en ny tidpunkt för konserterna under 2021 och de nya datumen meddelas till publiken så fort vi har fått dem bekräftade, säger affärsverksamhetschef Mika Nevalainen. – Det är en beklaglig situation för alla Evas fans som sett fram emot konserterna med den svenska stjärnan. Vi är genuint ledsna för att konserterna måste flyttas fram och inte blir av i höst, säger Mika Nevalainen. Köpta biljetter gäller automatiskt på de nya konserterna, vars datum meddelas senare. Om det nya datumet inte passar, kan ersättning för biljetterna sökas fram till den 31.12.2020. Anvisning för återbetalning och byte mot presentkort Biljetterna till konserterna gäller automatiskt på de nya datumen. Om det nya datumet inte passar eller om evenemanget ställs in, hoppas vi att kunden i första hand väljer att byta biljetterna mot ett presentkort som gäller ett år från bytesdatumet. Kontakt: lahjakorttihyvitys@tampere-talo.fi. Ange i meddelandet evenemangets namn, namnet på beställaren, biljettens kontrolluppgifter (t.ex. läktare+rad+plats eller streckkoden på biljettens kontrolldel) samt kontaktuppgifterna till presentkortets mottagare. Du kan även begära återbetalning av biljettpriset via Lippu.fi. Service- och leveransavgifter återbetalas inte. Byte mot presentkort kan även göras direkt vid Tammerforshusets biljettkassa. Du hittar biljettkassans öppettider här. Lippupistes försäljningsställen kan inte hantera återbetalningar.