Tampere-talo | Konsertit, tapahtumat ja yritystilaisuudet

Kolumni: Ilman kulttuuria meillä ei ole mitään

14.03.2019

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokkaan kolumni, julkaistu Tamperelaisessa 13.3.2019.

 

Viime viikkoina olen ollut mukana lukuisissa keskusteluissa pohtimassa eduskuntavaalien tärkeimpiä teemoja. Niissä lähes poikkeuksetta terveys sekä hyvinvoinnin edistäminen ovat nousseet kärkeen.

Fyysisen terveyden lisäksi hyvinvointia lisäävät ihmisten välinen yhteys, kyky omaksua tietoa ja kyetä käsittelemään sitä, uteliaisuus, eteenpäinkatsova mieli sekä tunne siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön.

Sitran laajojen tutkimusraporttien mukaan kulttuuri ja taide edistävät hyvinvointia tehokkaimmin. Sitran mukaan yhteiskunnan kulttuuripalveluiden tulee olla kaikkien ulottuvilla sosioekonomisesta taustasta, iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Tämä siksi, että taiteen ja kulttuurin avulla estämme syrjäytymistä, edistämme demokratiaa, oppimista ja hyvinvointia, vaikutamme Suomen imagoon kansainvälisessä yhteisössä ja vahvistamme taloutta sekä työllisyyttä

Tampere-talossa hiljattain esiintyneeltä Jorma Uotiselta kysyttiin yleisöhaastattelussa, minkä hän näkee taiteen tärkeimmäksi tehtäväksi yhteiskunnassa. Vastaus oli yksiselitteinen: sivistyksen edistäminen.

Säveltäjä Kaija Saariaho totesi hänen kunniakseen järjestetyn festivaalin avauskeskustelussa, että ilman taidetta ja kulttuuria meiltä luhistuu kaikki. Nämä sanat tiivistävät taiteen merkityksen osuvasti.

Vaikka taiteen ja kulttuurin vaikutukset ovat ilmeiset, niiden rahoitusosuus valtion 55,5 miljardin euron talousarviossa on vain 0,8 prosenttia. Tästä noin puolet rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotoilla. Lisäksi yksityiset apurahasäätiöt tukevat vuodessa yli puolella miljardilla eurolla tiedettä, taidetta ja sosiaalisia tarkoituksia. Kokonaisuudessaan tämä on todella pieni osuus siihen nähden, millaisia suoria ja välillisiä vaikutuksia kulttuurilla on.

Onkin perusteltua, että taiteen osuus valtion budjetista kasvatettaisiin yhteen prosenttiin. Se olisi jo merkittävä lisäys, mutta edelleen suhteessa vähän siihen nähden, että kulttuurialat tuottavat bruttokansantuotteestamme 3,6 prosenttia. Ala työllistää myös enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi metsäteollisuus ja kemianteollisuus yhteensä.

Nostetaan siis tänä eduskuntavaalikeväänä kulttuuri keskusteluun, sillä sille todella on tarve.

Vai mitä olet mieltä 175-juhlavuoden sankarimme Minna Canthin ajatuksista – olisiko näille asioille tarvetta tämän päivän Suomessa?

”Taide pehmentää sydämen, hienontaa luoteen, lauhentaa tavat. Se herättää inhoa raakuuteen, sääliä heikkoja kohtaan, myötätuntoisuutta ja hellyyttä kärsiviin; se avaa silmät kauneutta näkemään ja ihailemaan sielläkin, missä tylsempi mieli huomaa vaan rumuutta. Taide rakastaa elämää, se etsii elämää ja löytää elämää kaikkialta.”

 

Paulina Ahokas,
Toimitusjohtaja, Tampere-talo Oy