Tampere-talo | Konsertit, tapahtumat ja yritystilaisuudet

Tampere-talo Oy aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön määräaikaisista lomautuksista

13.03.2020

Koronavirus vaikuttaa Tampere-talo Oy:n talouteen

Koronaviruksesta aiheutuvat rajoitukset koskettavat tapahtuma-alaa merkittävästi

Tampere-talo Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön mahdollista lomautuksista määräajaksi johtuen koronavirusepidemiasta aiheutuvista tulomenetyksistä. Neuvottelut alkavat 19.3.2020 ja niiden piirissä on kaikki 80 osakeyhtiön palveluksessa olevaa henkilöä, niin johto kuin työntekijät. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

Suomen hallitus antoi suosituksen yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumisesta 31.5. saakka. Lopullisen kiellon tapahtumien järjestämisestä tekee aluehallintovirasto. Lisäksi hallitus on kehottanut alle 500 hengen tapahtumien järjestäjiä harkitsemaan niiden pitämisen välttämättömyyttä.

Koronaviruksen seuraukset aiheuttavat Tampere-talo Oy:lle kevään 2020 aikana merkittävät tulomenetykset. Monista muista kulttuuri- ja tapahtumataloista poiketen Tampere-talo Oy on tulorahoitteinen toimija ja liiketoiminta on lähes kaikilta osin markkinaehtoista. Noin 14,6 miljoonan euron liikevaihdosta vain 7 prosenttia on julkista avustusta.

Neuvotteluiden tarkoituksena on ennakoida koronaviruksesta aiheutuvia taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia, kuten työn tarjoamisedellytysten tilapäistä vähenemistä. Neuvotteluiden arvioitu kesto on kaksi viikkoa.

– Kaikkein tärkeintä juuri nyt yhtiömme näkökulmasta on turvata henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus. Tämä menettely on tällä hetkellä ainoa heitä kohtaan vastuullinen toimintatapa, jotta onnistumme pääsemään kriisin yli ja sen päätyttyä palauttamaan toimintamme mahdollisimman nopeasti. Lähitulevaisuuden näkymiä ei pysty vielä ennustamaan, miten pitkään pandemia kestää ja millä tavalla se tulee vaikuttamaan yhteiskuntaamme ja sitä kautta yhtiömme liiketoimintaan. Jotta pystymme varmistamaan turvallisuuden ja liiketoimintamme toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa, olemme tänään aloittaneet yhteistoimintaneuvottelut Tampere-talo Oy:n henkilöstön mahdollisista lomauttamisista määräajaksi, kertoo toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Koronaviruksesta johtuvat rajoitukset vaikuttavat ensimmäisten joukossa tapahtuma- ja kulttuurialan yhtiöiden ja toimijoiden talouteen.

– Mutta kun tilanne alkaa jossain vaiheessa elpyä, näen, että me kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijat olemme keskeisessä asemassa rakentamassa uudelleen luottamusta ja uskoa tulevaa ja tuomassa tapahtumien ja kohtaamisten kautta ihmiset jälleen yhteen, Ahokas sanoo.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Paulina Ahokas, 040 551 1551, etunimi.sukunimi@tampere-talo.fi

Koronaviruksen vaikutukset Tampere-talossa järjestettäviin tapahtumiin, päivittyvä sivu www.tampere-talo.fi/koronavirus