Tampere-talo | Konsertit, tapahtumat ja yritystilaisuudet

Tampere-talolle oma pala metsää - tapahtumien päästöt kompensoidaan hiilinieluun

28.05.2020
Kuvassa: Juha Siitonen Puuni Oy, Tiina Pekkala Lempäälän kunta, Anne Sivula Tampere-talo ja Petri Kämäräinen Puuni Oy. Kuva: Nina Prusi

Kulttuuri- ja kongressikeskus Tampere-talo ottaa jälleen merkittävän askeleen kohti hiilineutraaliutta ja vähäpäästöisempää tapahtumaliiketoimintaa. Tampere-talosta tuli energiankäytöltään hiilineutraali viime vuoden marraskuussa, ja nyt tavoitellaan tapahtumien päästöttömyyttä. Talo on saanut oman 1,9 hehtaarin kokoisen hiilinielun Lempäälän Kuljussa sijaitsevalta joutomaalta. Alueelle on istutettu 3670 puuntainta tapahtuma-asiakkaiden ja yhtiön oman liiketoiminnan päästökompensaatiota varten yhteistyössä Puuni Oy:n ja Lempäälän kunnan kanssa. Istutettava maa-alue ei metsittyisi luonnollisesti, joten hiilinielu on aidosti lisäyksellinen. Se erottaa kompensaation olennaisesti monista muista päästöhyvityskeinoista.

Tampere-talossa tapahtumia järjestävät asiakkaat voivat nyt toteuttaa hiilineutraaleja tapahtumia kompensoimalla päästöt hiilinieluun. Tampere-talo hyvittää metsäalueelle myös omasta liiketoiminnastaan syntyvät päästöt vuosittain. Energiankäytöltään tapahtumayhtiö ja sen vieressä sijaitseva Marriott-hotelli ovat jo nyt hiilineutraaleja, ja talon ravintoloissa, kierrätyksessä ja energiatehokkuudessa on useita ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja.

– Kompensaatiomahdollisuus ja hiilineutraalin tapahtuman järjestäminen vastaavat asiakkaidemme tarpeeseen. He ovat entistä valveutuneempia ja vaativampia vastuullisuus- ja ympäristöasioissa. Myös meille yhtiönä vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta on strateginen valinta. Tavoitteenamme on koko toimintamme hiilineutraalius, eikä vallitseva koronatilanne ole vähentänyt tätä kunnianhimoa. Kriisi on osoittanut monen mahdottomalta tuntuvan asian olevan mahdollista. Jokaisella ympäristöteollakin on merkitystä, sanoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Maailmalta ostetun hiilidioksidikompensaation vaikuttavuus saattaa monesti jäädä asiakkaille epäselväksi, mutta toisin on Tampere-talon hiilinielussa. Asiakas voi mennä itse paikan päälle Lempäälän metsään katsomaan, missä päästökompensaatiolla istutetut ”omat puut” kasvavat.

Tampere-talon metsä on istutettu toukokuun lopulla, ja se tulee sitomaan 1000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä seuraavan sadan vuoden aikana 3670 istutettavan puuntaimen ansiosta. Tämä vastaa käytännössä noin 250 edestakaista New Yorkin lentoa tai yli viiden miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla.

Hiilinielun toteuttaa Puuni Oy. Se on tuonut kestävän tavan hiilinielujen kasvattamiseen ja päästöjen kompensointiin suomalaisissa metsissä.

– Istutamme metsää kuntien joutomaille, jotka eivät voimakkaan heinänkasvun takia metsittyisi luontaisesti. Teemme lisäksi sopimuksen hiilinielun pysyvyydestä sadaksi vuodeksi. Nämä asiat erottavat meidät olennaisesti monista markkinoilla olevista muista kompensaatiovaihtoehdoista. Hiilinielut ovat ensinnäkin aidosti lisäyksellisiä ja toisekseen sopimukseltaan poikkeuksellisen pitkiä, sanoo Puunin tieteellinen johtaja Juha Siitonen.

Puuntaimet istutettiin Lempäälään toukokuun lopulla. Kuva: Anne Sivula

Lempäälän hiilinielu on toinen Puunin käynnistämä metsäistutus. Aiemmin tässä kuussa se istutti hiilinielun Mikkeliin. Yhtiöllä on neuvottelut käynnissä joutomaiden metsittämisestä useiden kuntien kanssa. Istutustyöllä on myös työllistävä vaikutus, sillä siinä käytetään metsänhoitoyhdistyksiä ja kuntien työntekijöitä.

– Lempäälän kunta lähti toimintaan mukaan erityisesti sen takia, että haluamme tälläkin tavalla olla mukana edistämässä ilmastotyötä, mutta toki hyödymme sopimuksesta siinäkin mielessä, että saamme taajamaan lisää lähimetsiä kuntalaisille muiden muassa virkistyskäyttöön, sanoo Lempäälän kunnan yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa.

Tampere-talon hiilinieluun on istutettu tervaleppää, mäntyä ja rauduskoivua. Tapahtumien hiilijalanjälki lasketaan kestävällä ja läpinäkyvällä tavalla Suomen luonnonvarakeskuksen LUKEn mallilla kompensoitavan määrän todentamiseen.

www.tampere-talo.fi
www.tampere-talo.fi/hiilineutraali-talo
www.tampere-talo.fi/ymparistovastuu
www.puuni.fi
www.lempaala.fi

Teksti: Anne Sivula