Hyppää sisältöön

Tampere-talo-konserniin kuuluvalle Talo Events Oy:lle Ekokompassi-merkki

Tampere-talo-konserniin kuuluvalle Talo Events Oy:lle on myönnetty 14.6.2024 Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen, kokonaan oma, ympäristömerkki. Tunnustus myönnetään, kun yritys noudattaa ympäristölainsäädäntöä, nimeää ympäristövastaavan, kartoittaa ympäristövaikutuksensa, sitoutuu ympäristölupaukseen, ohjeistaa henkilöstöä, laatii ja päivittää ympäristöohjelman, huolehtii jätehuollosta ja kemikaalien turvallisesta käsittelystä sekä raportoi vuosittain toimenpiteidensä edistymisestä, ja nämä toimenpiteet on auditoitu virallisen Ekokompassi-auditoijan toimesta.

Tampere-talo Oy:n tytäryhtiönä toimiva markkinaehtoinen yhtiö Talo Events Oy keskittyy tapahtumatilojen, kuten Tampere-talon ja Tuulensuun Palatsin, vuokraamiseen yritysasiakkaille, kokous- ja kongressipalveluiden myymiseen sekä yritystapahtumien järjestämiseen. Lisäksi yhtiö harjoittaa ohjelma-, ravintola- ja myymälätoimintaa sekä promoottoriliiketoimintaa eli tuottaa kaupallisia tapahtumia ja konsertteja. Toiminnan jakaannuttua kahteen yhtiöön, haluttiin varmistaa, että vastuullisuus ja kestävyys pysyvät mukana kaikessa toiminnassa. Talo Events on sitoutunut toiminnassaan rakentamaan kestäviä tapahtumia ja luomaan vastuullisia tarinoita, joista asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät voivat nauttia. Ekokompassi valikoitui toimintaa tukevaksi ympäristösertifikaatiksi, sillä se taipuu hyvin myös talon ulkopuolella toimittaessa.

”Tampere-talossa toimittaessa tapahtumamme ovat Joutsenmerkin alaisia, mutta Talo Events tekee paljon tapahtumia myös talon ulkopuolella. Ympäristösertifikaatin hakeminen myös talon ulkopuolisten tapahtumien tueksi oli selvää heti alusta alkaen ja myönnetty Ekokompassi-merkki on hieno avaus yhtiön vastuullisuusmatkalla.” kommentoi Tampere-talo-konsernin liiketoimintajohtaja Tanja Järvensivu (Talo Events, B2B).

Sertifikaatin mukaista työtä tehdään jatkuvasti

Talo Events on tehnyt huomattavasti selvitystyötä oman toimintansa lähtötason arvioimiseksi, tavoitteiden asettamiseksi ja mittareiden määrittämiseksi. Tämä on selkeyttänyt sitä, mistä on lähdetty liikkeelle ja minne toimintaa viedään. Vastuullisuus on ollut alusta alkaen osa Talo Eventsin arkea ja nyt Ekokompassin kanssa yhteistyössä laadittu ympäristöohjelma vahvistaa vastuullisia ja ympäristöystävällisiä työtapoja. Asioita käsitellään säännönmukaisesti sisäisissä palavereissa ja työryhmissä, ja ne on tuotu mukaan osaksi erilaisten tapahtumien suunnittelua. Talo Events pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja toimimaan ennakoivasti yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Lisäksi Talo Events haluaa tarjota asiakkailleen ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kaikissa tapahtumissaan.

”Ympäristösertifikaatin myötä Talo Eventsin saaminen vastuullisuustielle on upeaa jatkumoa myös Tampere-talo-konsernin näkökulmasta.  Näemme, miten ympäristöohjelma auttaa kehittämään ympäristötyötä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti Talo Events Oy:ssä. Tämä on hyödyllistä sekä meille että asiakkaillemme sekä tukee konsernitason kokonaisvastuullisuutta,” toteaa Tampere-talo-konsernin kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivisto.

Ekokompassi-sertifikaatti

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama, toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka rakennetaan asiantuntijan avulla organisaation omiin tarpeisiin. Ekokompassi on työkalu, joka auttaa tunnistamaan, seuraamaan ja pienentämään organisaation toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Seuranta ja kehitystyö ovat jatkuvia ja ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä noudatetaan kymmentä erilaista kriteeriä, ja se pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Se on kolmannen osapuolen auditoima, ja myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen ympäristöjärjestelmä rakennetaan jälleen seuraavalle kolmen vuoden kaudelle ja auditoidaan uudelleen.