Hyppää sisältöön

Tampere-talo Oy suunnittelee toimintojensa jakamista kahteen yhtiöön

Tampere-talo Oy on suunnitellut toimintojensa jakamista kahteen erilliseen yhtiöön. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimisi yleishyödylliseen kulttuuri- ja taidetoimintaan keskittyvä Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä markkinaehtoinen Talo Events Oy. Markkinaehtoinen liiketoiminta tultaisiin siirtämään uuteen, jo perustettuun yhtiöön aikaisintaan vuoden 2024 alusta. Molemmat yhtiöt jatkavat vahvaa konserniyhteistyötä kulttuuri- ja tapahtumaelämän edistämiseksi Tampereella ja muualla Suomessa.

Tampere-talo Oy on tähänkin asti eriyttänyt kirjanpidossaan markkinaehtoisen ja yleishyödyllisen toiminnan, mutta uudessa mallissa yhtiöt toimisivat emo- ja tytäryhtiöinä. Suunniteltu jakautuminen on seurausta Tampere-talo Oy:n pitkäaikaisesta strategisesta tavoitteesta varmistaa liiketoiminnan elinvoimaisuus hakemalla kasvua Tampere-talon kiinteistön ulkopuolelta sekä mahdollistaa kulttuuri- ja taidetoiminnan kehittyminen sekä saavutettavuus.

Jo vuodesta 2015 alkaneen strategian muutoksen taustalla on kolme keskeistä asiaa. Tampere-talon kiinteistöstä on haastava saada uutta kasvua, sillä kiinteistössä on jo nyt parhaimmillaan 79 prosentin käyttöaste. Tampereen kaupungin avustus on pienentynyt vuodesta 2017 alkaen 500 000 eurolla. Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Uudistuksen tavoitteena on terävöittää kummankin yhtiön asemaa, luoda vahvempia edellytyksiä yhtiöiden pitkäaikaiselle kehittymiselle sekä turvata jatkuvuus muuttuvassa kilpailu- ja yhteistyöverkostossa.

”Yhtiömallin muutoksen tekeminen on kestänyt pitkään, sillä olemme tehneet huolellista valmistelutyötä. Meillä on poikkeuksellinen yritys, joka kannattelee laajaa taidetuotannon vastuuta paitsi Pirkanmaalla myös valtakunnallisesti, mutta toisaalta myös vaikkapa populaarimusiikin tapahtumia, yritystapahtumia ja kongressiliiketoimintaa. Muutoksen jälkeenkin jatkamme yhtiöiden vahvaa konserniyhteistyötä kulttuuri- ja tapahtumaelämän edistämisessä”, kertoo toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Emoyhtiönä toimiva Tampere-talo Oy keskittyy kulttuurin ja taiteen edistämiseen, ja tuo näitä eri kohderyhmien saataville konserttitoiminnan, Tampereen Oopperan, vierailunäyttämötoiminnan ja omien sisältökonseptien kautta. Yhtiön tärkeänä tavoitteena on tuottaa myös hinnoittelultaan saavutettavia sekä kokonaan maksuttomia tapahtumia.

Emoyhtiö saa Tampereen kaupungilta toiminta-avustusta kulttuuri- ja taidetoimintaan, lasten tapahtumiin ja maksuttomiin tapahtumiin (esim. Tampere Filharmonian Puistokonsertti, Aulaklubit ja Teetanssit) sekä erillisen toiminta-avustuksen Tampereen Oopperalle. Lisäksi emoyhtiö saa vuokra-avustusta Tampere-talon kiinteistön vuokraan.  

Tampere-talo Oy on ollut tehokas julkisen rahan käyttäjä tuottaessaan pienellä julkisella toiminta-avustuksella korkealaatuista taide- ja kulttuuritoimintaa. Uudessa yhtiömallissa parannetaan mahdollisuuksia myös kulttuuri- ja taidetoiminnan rahoitukselle.

”Tampere-talolla on vahva asema monipuolisten ja laadukkaiden kulttuurituotantojen tekijänä. Tulemme tulevaisuudessakin panostamaan eri kohderyhmien viihtymiseen. Uusi yhtiömalli vahvistaa taidetuotantojen tekemistä, kuten vaikkapa Tampereen Oopperan kehittämistä, mutta samaan aikaan haluamme tarjota yleisöille myös konsertti- ja viihdeohjelmaa sekä lasten tapahtumia”, kertoo ohjelma- ja liiketoimintajohtaja Suvi Leinonen.

Tytäryhtiönä toimiva markkinaehtoinen yhtiö Talo Events Oy keskittyy tapahtumatilojen, kuten Tampere-talon ja Tuulensuun Palatsin, vuokraamiseen organisaatioasiakkaille sekä kokous-, kongressi- ja tapahtumapalveluiden myymiseen. Yhtiö järjestää laajalla skaalalla yritystapahtumia ja -juhlia. Lisäksi yhtiö harjoittaa ohjelma-, ravintola- ja myymälätoimintaa sekä promoottoriliiketoimintaa eli tuottaa kaupallisia tapahtumia. Tampere-talon tapahtumatoimistona tunnettu Events Tampere sekä kongressi- ja konferenssitoimisto Tavicon ovat jatkossa osa Talo Eventsiä.

Uudessa toimintamallissa markkinaehtoinen yhtiö pystyy toteuttamaan entistä vahvemmin strategiaansa toimia myös Tampere-talon kiinteistön ulkopuolella joustavammin sekä luomaan parempia edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle.

”Uuden yhtiön yhtenä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa Tampereen imagoa ja vetovoimaa kongressi- ja tapahtumakeskuksena. Toimimme kuitenkin jo nyt ympäri Suomen ja erottautumalla myös yhtiön nimellä emoyhtiöstä alleviivaamme sitä, että Talo Events Oy tekee tapahtumia muuallakin kuin Tampereella ja Tampere-talossa”, kertoo liiketoimintajohtaja Tanja Järvensivu.

Lisätiedot: 

Paulina Ahokas
Toimitusjohtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +3583 243 4100, +358 40 551 1551