Hyppää sisältöön

Tampere-talon vastuullisuustekeminen ympäristöministeriön luupissa – Keep on rockin´!

Tampere-taloon saatiin toukokuussa vieraita ympäristöministeriöstä, kun neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen ja erityisasiantuntija Matti Sahla poikkesivat kuulemassa Tampere-talon vastuullisuustekemisiä Jyväskylään ja Tampereelle suuntautuneella tutustumismatkallaan.

Kuvassa Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen (vas.), neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti ja erityisasiantuntija Matti Sahla.

Ympäristöministeriön ryhmä vieraili Tampereella osana LIFE-ohjelmaan liittyvää tutustumismatkaansa. LIFE on EU:n ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Idea Tampere-talon vierailuun tuli alustuksesta, jonka Talon kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivisto piti luovien alojen vähähiiliseen tulevaisuuteen tähtäävän Luoto-hankkeen tilaisuudessa.

”Kollegani Heta-Elena Heiskanen kiinnostui kuulemaan lisää Tampere-talon tekemisistä, ja ehdotti vierailua, kun muutenkin olimme tulossa Tampereelle”, kertoo Pekka Harju-Autti. ”Kentällä käydessämme pyrimme aina löytämään ympäristöasioissa profiloituneita yrityksiä, joita voimme käyttää hyvinä esimerkkeinä.”

Vieraat pääsivät Koiviston ja liiketoimintajohtaja Tanja Järvensivun esittelemänä perehtymään paitsi vastuullisuusaiheisiin, myös Tampere-talon liiketoiminnan monimuotoisuuteen. Harju-Auttiin vaikutuksen tekivät Tampere-talon toiminnan laajuus, ilmaistapahtumien tarjonta, liiketoimintamallien kirjo sekä niiden vaikutukset koko Tampereen alueen ekonomialle.

”Kun liiketoimintaan vielä luontevasti nivoutuvat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen vastuun tekemiset, on kasassa varsin hyvä paketti”, toteaa Harju-Autti.

Yritykset vastuullisuuden viestinviejinä

Tulevaisuudessa vastuullisuus tulee läpileikkaavasti mukaan kaikkeen toimintaan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaativat toimia kasvavassa määrin ja maailmanlaajuisesti. Pelkät kauniit sanat eivät enää riitä, vaan EU:n raportointivelvoitteiden myötä erilaisten toimijoiden on pystyttävä osoittamaan, että asioita todella tehdään.

Yritykset ovat kestävyystyössä jo pitkällä, ja niiden luonnollinen tehtävä ja vastuu onkin näyttää tietä. Ihmisten henkilökohtaiset resurssit ovat rajalliset, mutta lähes kaikki ihmiset ovat jonkun yrityksen tai organisaation jäseniä. Voidaankin tunnistaa erilaisia motivaatiotekijöitä, joilla ihmiset saadaan aktivoitua vastuullisuustoimiin. Esimerkiksi kokemus työpaikalle asennettujen aurinkopaneeleiden hyödyistä voi johtaa paneeleiden hankkimiseen myös kotiin.

”Yritysten kautta vastuullisuus hiipii osaksi ihmisten henkilökohtaistakin elämää.”

Yritysten valittavaksi jää, miten aktiivisen roolin ne näiden globaalien haasteiden ratkomisessa ottavat. Ollaanko passiivisia ja peesataan muita, vai sisällytetäänkö vastuullisuus strategian ytimeen, ollaan aktiivisia ja pyritään edelläkävijyyteen.

Vastuullisuustyö parantaa työnantajamielikuvaa

Jos yritys onnistuu näkyvällä tavalla sitouttamaan henkilöstön vastuullisuuteen, auttaa se myös parantamaan yrityskuvaa. Uusi sukupolvi on kiinnostunut esimerkiksi vanhempiensa työpaikkojen kestävyystoimista, ja tulevaisuuden työntekijä valitsee entistä enemmän työpaikkansa sen perusteella, minkälaisia arvoja työnantaja toteuttaa. Vastuullisuus onkin tänä päivänä kilpailutekijä. Kun asiat tehdään hyvin, ja niistä myös viestitään, tekee se työpaikasta houkuttelevan, ja antaa työntekijöille aihetta ylpeyteen.

”Oli ilo huomata, että Tampere-talo on ottanut tällaisen aktiivisen toimijan roolin”, Harju-Autti kiittää. ”Voisikin sanoa, että teillä on käynnissä kollektiivinen ympäristötietoisuuden kasvattamisen projekti. Tekisivätpä kaikki samalla tavalla!”

Tampere-talossa liiketoiminnan vastuullisuus tarkoittaa mm. erilaisten hankintojen huolellista taloudellista arviointia, hankinnoissa tarvittavan materian kestävää valintaa sekä pyrkimystä materian ympäristövaikutusten minimoimiseen kuten kierrättämiseen. Lopuksi tehdään vielä kompensaatiot puiden istutuksella omaan hiilinieluun.

”Näinhän asiat juuri pitää tehdä”, Harju-Autti toteaa. ”On hienoa, että kaikessa on lisäksi mukana avoimuus ja läpinäkyvyys, ja asiat halutaan näyttää myös ulospäin.”

”Tekemisen taso teillä näyttää melkoisen professionaalilta. Tekniikka kehittyy hurjaa vauhtia, ja uusia innovaatioita kannattaa aina tutkia, mutta muuten sanoisin vain, että keep on rockin´”, Harju-Autti hymyilee.

Teksti Hanna-Leena Laszka
Kuvat Ympäristöministeriö ja Tampere-talo

Mehiläistarhaaja Teemu Aittamaa esittelee mehiläispesän toimintaa kahdelle henkilölle Tampere-talon kattopuutarhassa

Tampere-talo on hiilineutraali kiinteistö

Tampere-talon ympäristötekojen matka on alkanut jo vuonna 1991, ja vuonna 2019 saavutimme kiinteistön hiilineutraaliuden. Tampere-talon katolta löytyy paljon erilaisia vastuuullisuusratkaisuja, kuten kattopuutarha, mehiläispesiä ja kolme aurinkoenergiavoimalaa.

Hiilineutraali tapahtuma

Tampere-talossa voit järjestää hiilineutraalin tapahtuman luotettavasti ja läpinäkyvästi. Lasketaan yhdessä tapahtumasi hiilijalanjälki, ja kompensoidaan päästöt Tampere-talon hiilinieluun Lempäälässä.

Juuri istutettu puuntaimi Tampere-talon hiilinielussa Lempäälässä. Taustalla kaksi henkilöä istutustöissä.