Hyppää sisältöön

Yhdessäolo säästää energiaa – Tampere-talo osallistuu energiansäästötalkoisiin monin tavoin

Konsertteihin ja tapahtumiin osallistuminen säästää sähköä, sillä niissä vierailevat sammuttavat sähkölaitteensa lähtiessään kotoa. Tampere-talo on yli 30-vuotisen historiansa aikana panostanut energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviin ratkaisuihin. Tämän jo tehdyn työn lisäksi Tampere-talo tukee Tampereen kaupungin energiansäästötavoitetta muun muassa säätämällä valaistusta, laskemalla kiinteistön lämpötilaa sekä kannustamalla ihmisiä tapahtuma- ja konserttielämysten pariin.

Tampere-talo: energiansäästö ja kestävä kehitys
Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Kun ihminen lähtee tapahtumaan kodin ulkopuolelle, sammuttaa hän kotonaan olevat sähkölaitteet vähintään kahden tunnin ajaksi. Siten konserttisalillinen yleisöä säästää kotona käytettävää energiaa kokoontumalla yhteen. Lisäksi samaan tilaan kokoontuneet ihmiset tuottavat yhdessä isomman määrän lämpöä.

”Kannustamme kaikkia tulemaan tapahtumiin ja säästämään yhdessäololla energiaa. Tanskassa ja Saksassa panostetaan nyt poikkeuksellisella tavalla tapahtumiin, sillä tutkimusten mukaan se on hyvä tapa säästää sähkön- ja energiankulutusta. Säästöä syntyy, kun kotoaan poistuva ihminen sulkee television, tietokoneen, valot, ei valmista ruokaa tai lämmitä saunaa. Lisäksi tapahtumiin osallistuminen lisää myös osallistujan itsensä hyvinvointia, johon kannattaa panostaa nyt enemmän kuin koskaan.”, toteaa Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

 Uusittu Joutsenmerkki vahvistaa kestävää kehitystä

Tunnustuksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstään Tampere-talo sai kesäkuussa ensimmäisenä pohjoismaisena kongressikeskuksena uuden kriteeristön mukaisen Joutsenmerkin. Merkin saamisen yhtenä edellytyksenä ovat tiukat kriteerit myös energiankäytössä.

”Olemme pitkäjänteisesti jo kauan panostaneet kestävän kehityksen eteen, josta konkreettisena tuloksena Tampere-talo on kiinteistönä hiilineutraali. Haluamme kuitenkin omalta osaltamme yhtenä isona kiinteistönä tukea Tampereen kaupungin energiansäästötavoitteita entisestään sekä olla mukana torjumassa energiapulan uhkaa”, kertoo Tampere-talon kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivisto.

Tampere-talolle nyt asetetut energiansäästötoimenpiteet otetaan käyttöön keskeiselle lämmityskaudelle alkaen syksystä jatkuen kevääseen.

Tavoitelämpötilaa lasketaan asteella ja aurinkoenergian saantia tehostetaan

Yhtenä säästötoimenpiteenä Tampere-talon tavoitelämpötilaa lasketaan asteella. Lisäksi Tampere-talon sähkölämmitteisten lasivitriinien lämmitystä optimoidaan tarveperusteisesti.

Tampere-talon katolla on kolme aurinkoenergiavoimalaa, joista löytyy kaikkiaan 514 aurinkosähköpaneelia. Kaikkien kolmen voimalan yhteinen päästöalenema on n. 18 tonnia CO2/vuosi. Kevään edetessä pidemmälle talvisesongin jälkeisen tuotantokauden aloitusta edesautetaan poistamalla lumet elementtien päällä.

Energiatehokkaassa ympäristössäkin voidaan vielä parantaa

Tampere-talo on tehnyt koko olemassaolonsa ajan pitkäjänteistä työtä energiansäästön eteen. Tampere-talossa käytetään uusiutuvaa energiaa ja rakennus on hiilineutraali. Kiinteistö on jo nyt varsin energiatehokas, sillä verrattuna kooltaan ja iältään vastaavaan kiinteistöön, on sen lämmön ominaiskulutus kolmasosan ja sähkön ominaiskulutus puolet vertailuarvoista.

Kiinteistössä käytössä olevia ilmanvaihdon aikaohjauksia tehostetaan entisestään tarveperusteisesti. Ulkoalueiden kulkuvalaistuksen paloaikaa pienennetään säätämällä valaistuksen luksiraja-arvoja. Rakennuksen julkisivun maisemavalot ohjelmoidaan uudelleen vastaamaan energiasäästötavoitteita. Vastaavia säätö- ja ohjelmointitoimia tehdään myös rakennuksen sisällä. Keskiarvollisesti Tampere-talo tavoittelee 10–15 % säästöjä.

Kaikkien valojen säätö ei onnistu automaattisesti, joten Tampere-talon henkilökunta mahdollistaa säästötalkoiden onnistumisen. Henkilökunnan lisäksi energiansäästötalkoisiin sitoutetaan mukaan yhteistyökumppanit. Tampere-talon omaa ja kumppanien henkilökuntaa ohjeistetaan kytkemään käyttämättömät pienlaitteet pois virroista. Lisäksi yhteistyökumppaneita ohjataan pohtimaan ja toteuttamaan muita keinoja energiansäästöön, esimerkiksi videonäyttölaitteiden valovoiman ja näyttöajan säädöillä.

Lisätiedot

Marko Koivisto
Kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö
Tampere-talo Oy
+3583 243 4238
marko.koivisto@tampere-talo.fi

Paulina Ahokas
Toimitusjohtaja
Tampere-talo Oy
+3583 243 4100
paulina.ahokas@tampere-talo.fi

Tampere-talo
Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere