Hyppää sisältöön

HIILINEUTRAALI
TAMPERE-TALO

Tampere-talo on Suomen ensimmäinen energiankäytöltään hiilineutraali kongressi- ja konserttikeskus.

Hiilineutraali kiinteistö

Vuonna 2019 Tampere-talosta tuli hiilineutraali kiinteistö, joka yhdessä Courtayard by Marriott Tampere City -hotellin kanssa muodostaa hiilineutraalin korttelin. Ympäristötekojen matka on alkanut jo vuonna 1991, ja matkan varrella olemme mm. siirtyneet vaiheittain käyttämään uusiutuvaa energiaa (2012–2019), saaneet Joutsenmerkin (2014) sekä nostaneet energialuokkamme E:stä C:hen (2019). Kiinteistöön on tehty vuosien varrella useita ympäristöystävällisiä ja energiatehokkuutta lisääviä parannuksia.

Uskomme pitkäjänteiseen kestävän kehityksen tekemiseen, joten työskentelemme yhteisen ympäristömme hyväksi tulevaisuudessakin.

Tiesitkö, että Tampere-talossa voit järjestää hiilineutraalin tapahtuman?

Tre-talo_JoutsenmerkkiLOGO_RGB

Joutsenmerkki

Tampere-talo sai kesäkuussa 2022 ensimmäisenä pohjoismaisena kongressikeskuksena hyväksynnän uuden kriteeristön mukaiselle Joutsenmerkille. Ensimmäisen kerran Tampere-talolle myönnettiin Joutsenmerkki jo vuonna 2014. Joutsenmerkittynä kongressikeskuksena meidän on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset ja panostettava ympäristötyöhön kokonaisvaltaisesti energian, veden, elintarvikkeiden, jätteiden, kemikaalien ja hankintojen osalta. Merkin saaminen ja käyttö edellyttävät mm. tehokasta veden käyttöä, kestävän ruuan tarjoilua, ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden käyttöä sekä työntekijöiden kouluttamista ja sitouttamista.

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Joutsenmerkin kriteereitä tiukennetaan noin 3–5 vuoden välein. Kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Merkin uusiminen edellyttää kriittistä tarkastelua, konkreettisia toimia ja ohjeistusta omaa toimintaa kohtaan – miten voimme toimia vielä ympäristöystävällisemmin?

Sustainable Travel Finland Tampere Hall

Sustainable Travel Finland

Tampere-talolle myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki huhtikuussa 2021. Sustainable Travel Finland on ensisijaisesti kansainväliseen, kestävän matkailun markkinointiin tarkoitettu yhteinen merkki ja työkalu. Merkin saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Aurinkovoimala

Tampere-talon katolla on kolme aurinkoenergiavoimalaa, jotka ovat valmistuneet vuosina 2017, 2019 ja 2021. Aurinkovoiman hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä vastuullisen toiminnan ratkaisuistamme.

Uusimman voimalan myötä rakennuksen katoilla on kaikkiaan 514 aurinkosähköpaneelia. Kaikkien kolmen voimalan yhteinen päästöalenema on n. 18 tonnia CO2/vuosi. Omien aurinkopaneeliemme tuotanto vastaa noin yhden kuukauden kulutustamme, loput sähköt saamme uusiutuvana lähienergiana Tammerkoskesta. Aurinkosähkö myös pidentää kasvuaikaa talon kattopuutarhan kasvihuoneessa.

Kattopuutarha

Vuonna 2016 Tampere-talon katolle sijoitettiin kasvatuslaatikoista koostettu puutarha ja 20m2 kasvihuone, jotka tuottavat runsaasti satoa ravintoloidemme käyttöön. Hämeen Lasitoimen kanssa toteutettu kasvihuone on koostettu eristyslasielementeistä, joiden edistyksellinen rakenne edesauttaa kasvien hyvinvointia paahteisella paikalla, ja toisaalta pitää viileän ilman loitolla. Kasvihuoneessa on lisäksi aurinkoenergiasta käyttövoimansa saava ilmalämpöpumppu, jonka avulla kasvukausi jatkuu huhtikuun alusta aina lokakuulle saakka.

Kattopuutarhassa kasvaa todellista lähiruokaa: vihanneksia, marjoja ja muita hyötykasveja. Kesäiset kattopuutarhakierrokset ovatkin olleet kaupunkilaisten keskuudessa suosittuja ja pidettyjä!

Mehiläiset

Tampere-talon katolla asustaa neljä mehiläisyhdyskuntaa. Ensimmäiset muuttivat katolle toukokuussa 2018, ja saivat seurakseen toiset kaksi heti seuraavana vuonna. Jokaisessa yhdyskunnassa on 20 000 mehiläistä, ja ne kasvavat kesän aikana jopa 200 000 mehiläisen yhdyskunniksi!

Mehiläiset keräävät mettä noin kahden-kolmen kilometrin säteellä Tampere-talosta. Yksi pesä tuottaa yleensä noin 30 kiloa hunajaa, ja aivan erityisen hyvää hunajaa saadaan Kalevankankaan alueen lehmuksista. Mehiläispesistä pitää huolta mehiläistarhaaja Teemu Aittamaa Korpikuusikon Hunajasta.

Yksi mehiläispesä pölyttää pari miljoonaa kukkaa päivässä. Se on hieno ekoteko!

Teemu Aittamaa, Korpikuusikon Hunaja

Kumppaneinamme
yhteisen ympäristön asialla

Tampere Hall is a Think Sustainably participant

Valitse vastuullisemmin-palvelu on oppaasi kestävämpiin valintoihin. Palvelussa mukana olevat yritykset ja toimijat täyttävät toimialalleen määritellyt vastuullisuuskriteerit ja ovat siten vastuullisempia valintoja Tampereella vieraileville ja siellä asuville.

Tampere-talon ja muut Valitse vastuullisemmin-palvelussa mukana olevat yritykset ja toimijat tunnistat punaisesta sydäntunnuksesta.

Tampere-talo on Tampereen seudun Ilmastokumppani

Tampere-talo on Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kumppanina sitoutunut edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastokumppanina toteutamme vuosittain vähintään yhden päästövähennystoimenpiteen, ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Tampere-talon ravintolat on kolmen tähden luomuravintola

Tampere-talo on Portaat luomuun -ohjelman portaalla viisi. Keittiössämme käytetään vähintään 20 merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomutuotteina. Lisäksi käytämme muita luomutuotteita mahdollisuuksien mukaan.

Luomu eli luonnonmukainen tuotanto tarkoittaa sitä, että ruoka on tuotettu laadukkaasti ja valvotusti ympäristö, eläinten ja ihmisten hyvinvointi huomioon ottaen.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Tampere-talo Oy kuuluu Tampereen kaupungin omistamana osakeyhtiönä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna 2007 solmittuun energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lisää hyviä tekoja

Probioottinen puhdistusaine

Käytössämme on uusi Joutsenmerkitty probioottinen puhdistusaine, Kiilto Pro Universal Probio. Probioottinen siivous eroaa perinteisistä puhdistusaineista sillä, että ne eivät ainoastaan puhdista pintoja, vaan myös jättävät jälkeensä hyödyllisiä mikrobeja. Probioottiset mikrobit jäävät puhdistuksen päätteeksi pinnoille ja jatkavat lian ja hajujen poistoa myös puhdistuskertojen välillä. Luonnollisten entsymaattisten prosessien kautta probiootit hajottavat lian pienemmiksi hiukkasiksi, minkä ansiosta puhdistus on helpompaa jatkossa.

Ilmaa puhdistavat
kattokermit

Tampere-talon katolla on yli 7 000 m2 ilmaa puhdistavia pinnoitteita, kattokermejä. Aurinko aktivoi katteen, joka eri vaiheiden jälkeen muuttaa liikenteestä aiheutuvat typen oksidit nitraatiksi. Sadeveden mukana katolta huuhtoutuvan veden nitraattipitoisuus on pienempi kuin kivennäisvedessä. Pinnoite kompensoi yli 730 000 kilometriä autolla ajoa vuodessa.

Tampere-talon selvitysten mukaan yhtiön työntekijöiden vuosittaisista työmatkakilometreistä syntyvät typen oksidipäästöt pystytään laskennallisesti kompensoimaan pinnoitteella.

Ravintolan lämmöntalteenottojärjestelmä

Perinteinen keittiö hukkaa valtavan määrän energiaa ilmanvaihtokanavien rasvaongelman vuoksi. Tampere-talon otsonijärjestelmän avulla on mahdollista käyttää pyörivää lämmön talteenottojärjestelmää, korkein lämmöntalteenottoprosentein.

Otsonisoimalla ravintolan rasvakanavat poistoilman rasva pilkkoutuu, paloriski poistuu ja nuohoustarve pienenee. Tämä mahdollistaa myös lämmön talteen ottamisen, kun rasvakanavan ilma on puhdistettu lämmönsiirtimelle sopivaksi. Järjestelmä vähentää merkittävästi ulos kulkeutuvan hajujen ja käryjen määrää.

Päivittäissiivous

Tampere-talon siisteydestä vastaa kumppanimme SOL Palvelut. Yhtiöllä on ISO 14000 ympäristöjärjestelmä, uusimmat luontoa säästävät siivousmenetelmät ja -välineet sekä Joutsenmerkityt tuotteet. SOL on sitoutunut ympäristöministeriön kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -hankkeeseen. Siivouksessa käytetään paljon kierrätysmateriaaleja, kuten kestosäkkejä ja moppipusseja, joiden materiaalina on käytetty kierrätysmuovipulloja.

Sähköä, jäähdytystä ja lämpöä läheltä

Tampere-talo käyttää omien aurinkovoimaloiden tuottaman sähkön lisäksi vain Tammerkosken tuottamaa uusiutuvaa energiaa.

Vuodesta 2015 Tampere-talo on lähijäähdytetty suoraan Näsijärven syvänteistä saatavalla järvivedellä.

Vuodesta 2019 saakka meitä on lämmittänyt sertioifioitu metsähake.

Kierrätys

Lajittelemme kaiken talossa syntyvän jätteen. Niistä puolet menee kierrätykseen ja puolet hyötykäyttöön. Kiinnitämme huomiota jätteen syntymiseen jo mm. jo siinä vaiheessa, kun hankimme elintarvikkeita ja tuotteita.

Energiajätteemme menee polttolaitokseen, jossa jätteestä tuotetaan Pirkanmaalle uutta lämpöä ja sähköä. Biojätteemme tuotetaan mullaksi.

Vesipisteet ja vedensäästö

Asiakkaamme voivat täyttää juomavesipullonsa talon vesipisteillä, kuvakkeella merkittyjä vesipisteitä löytyy talon wc-tiloista. Yleisötiloissa ja auloissa on vesiautomaatteja, joissa on ekologiset, 100-prosenttisesti biohajoavat juomapikarit.

Talossamme on vettä säästävät tekniset laitteet, vedettömät pisuaarit, veden virtausta rajoittavat virtausventtiilit ja elektroniset hanat.

Pehmopaperin käyttö

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme, myös pehmopapereissa. Käytössämme on Metsä Tissuen pehmopaperituotteet, joiden kaikki raaka-aineena käyttämä puu on sertifioitua tai kontrolloitua alkuperää ja tulee vastuullisesti tuotetuista uusiutuvista metsistä. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 22 000 laatu ja -ympäristöjärjestelmiä. Tuotteilla on myös Joutsenmerkki.

Ruokahävikin vähentäminen

Kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta. Tampere-talon ravintolatoiminnan käytössä on Biovaaka Pro -palvelu, jossa kaikki ruokahävikki punnitaan, ja järjestelmän tuottamat raportit käydään läpi säännöllisesti. Ruokahävikin vähentäminen näkyy koko ketjussa ja alkaa jo siitä, miten ostamme elintarvikkeita ja raaka-aineita. Biojäte on kalleinta jätettä, joten hävikin vähentäminen on myös taloudellisesti vastuullista

Otsonivesi

Luovuimme otsoniveden käytöstä siivouksessa vuoden 2023 lopussa. Käytämme päivittäissiivouksessamme jatkossa vain ympäristömerkittyjä tuotteita.

Mm. keittön pintojen puhdistuksessa käytettävää otsonoitua vettä tuotetaan otsonaattorilla, joka kytketään kylmään hanaveteen. Vesi kulkee ensin epäpuhtauksia poistavaan kapseliin, jossa vedestä poistetaan muun muassa kalkkia ja magnesiumia. Tämän jälkeen vesi virtaa itse laitteeseen, joka samalla imee ilmaa huoneesta sisäänsä. Koneen sisällä on sähkökenttä, jossa muodostuu pieni salama, jolloin ilman hapesta muodostuu otsonia. Tämän jälkeen otsoni sekoitetaan veteen kaasuna.

Otsonin desinfiointiteho perustuu sen erittäin nopeaan hapetuskykyyn, joka polttaa mikrobit hajalle. Laitteesta otetun otsoniveden desinfiointiteho säilyy neljä tuntia, pesuteho 8 tuntia – sen jälkeen otsonivesi muuttuu jälleen vedeksi.

Otsonoitu vesi vähentää huomattavasti kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä.