Hyppää sisältöön

Yhdessä oivaltamalla – näin Tampere-talossa kehitetään sateenkaariviestintää

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa monen muun asian ohella yhdenvertaisuutta, aitoa moninaisuutta ja sen näkyväksi tekemistä. Tampere-talo on lähtenyt kehittämään sateenkaariystävällisyyttään sateenkaariviestinnän asiantuntijan Hannu Medinan johdolla.

Tampere-talo on Hannu Medinan luotsaaman We Speak Gay -yhteisön jäsen
Hannu Medina

”Sano se ääneen. Suomessa liikaa oletetaan, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus itsestään selvästi toteutuvat – onhan meillä yhdenvertaisuuslaki. Siksi yksi sateenkaariystävällisyyden tärkeistä toimista on sanoittaa asioita”, toteaa Hannu Medina.

Medina on sateenkaarimatkailun ja sateenkaariviestinnän asiantuntija, joka kouluttaa yrityksiä ymmärtämään moninaisuuden merkitystä, olemaan inklusiivisia, yhdenvertaisia ja sateenkaariystävällisiä. Medina on perustanut We Speak Gay -yhteisön, jonka jäsenet sitoutuvat sateenkaariystävällisyyteen. Tampere-talo on lähtenyt We Speak Gay -matkalle vuonna 2022.

Nimenomaan matkalle, sillä ei ole olemassa mitään ”näillä 5 keinolla teet yrityksestä inklusiivisen” -kikkoja, vaan kyse on prosessista, joka vie aikaa. Medinan mukaan ensin yritykseltä vaaditaan rohkeutta ja tahtoa muutokseen.

”On havahduttava tiedostamaan ja ymmärtämään moninaisuutta, sen merkitystä ja mahdollisuuksia. Sen jälkeen on opittava uusi kieli, opiskeltava uudet sanat liittyen ihmisyyteen, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen.”

Näkymätön pitää tehdä näkyväksi

Koulutuksissa Medina haluaa ennen kaikkea oivalluttaa – etenkin koulutusten alussa. Hänestä on tärkeää, että yritykset kuulevat ensin aitoja kokemuksia sateenkaariyhteisön edustajilta: millaista on elää homona, millaista on olla muunsukupuolinen, miltä tuntuu ryhtyä sukupuolenkorjausprosessiin.

Europan Unionin perusoikeusvirasto FRA:n vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan 92 % sateenkaari-ihmisistä Suomessa kokee, että oma työyhteisö ei ole niin turvallinen ja inklusiivinen eli osallistava, että he voisivat olla avoimesti oma itsensä. Vaikka yritykset julistavat yhdenvertaisuutta, oikeasti seksuaalisuuden tai sukupuolen moninaisuus on näkymätön asia.

Medina ei usko tutkimustuloksen tarkoittavan, että suomalaiset yritykset olisivat homofobisia. Mutta yrityksiltä puuttuvat sanat, ne eivät osaa kertoa inklusiivisuudestaan. Niinpä myös sateenkaari-ihmiset ovat hiljaa.

”Sateenkaari-ihmiselle kaapista ulostulo on aina riski, joka aiheuttaa stressiä ja pelkoja, erityisesti työelämässä”, Medina kertoo. Hän on itsekin tullut kaapista yli 40-vuotiaana perheenisänä.

Näkymätön pitää tehdä näkyväksi. Vertaan tätä parisuhteeseen: Jos ei puolisolle koskaan sano, että rakastaa, ei hän voi sitä tietää. Samalla tavalla yrityksissä pitää sanoa ääneen, että sateenkaari-ihmiset saavat näyttää aidon itsensä työpaikalla, muuten he eivät sitä tiedä.

Lisäksi kaikki voivat hyvin ja antavat parastaan, kun työpaikalla vallitsee aidosti yhdenvertainen ja osallistava ilmapiiri. Yhden ryhmän huomioiminen ei ole muilta pois.

Ollaan matkalla vasta

On siis ylitettävä muuri ja opeteltava, mitä sanoja on sopivaa käyttää.

Tampere-talossa viestinnän asiantuntijana työskentelevä Elsa Vähänen kertoo oivaltaneensa Hannu Medinan koulutuksessa ennen kaikkea eri sanojen merkityksiä.

”Se oli hyvä huomio, että esimerkiksi ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistö” ei ole paras sanavalinta, sillä se ylikorostaa seksuaalisuutta. Ja sana ”queer” puolestaan voi olla nuorison suosima mutta vanhemmalla väellä voi olla siitä negatiivisia kokemuksia.”

Vähänen koki myös tärkeäksi kuulla kokemusasiantuntijoita, koska vain sitä kautta voi todella aidosti ymmärtää, mitä itse voisi tehdä toisin, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi – nimenomaan arjessa.

”Tätä We Speak Gay -asiaa kehitetään ensin sisäisesti. Koko henkilöstön täytyy elää ja hengittää yhdenvertaisuutta, osata sanoittaa sitä niin, ettei vahvisteta stereotypioita, ja nähtävä ne tilanteet, joissa voi tehdä toisin”, Vähänen sanoo.

”Lisäksi viestintä ulospäin on tärkeää. Onhan meille Tampere-talossa selvää, että olemme kaikille avoin, saavutettava ja yhdenvertainen tapahtumatalo. Nyt alamme kiinnittää enemmän huomiota representaatioon, eli että meidän kuvissakin näkyisi moninaisuus. Mutta hyväksytään se, että meillä on vielä tässä puutteita, nyt vasta otetaan ensimmäisiä askeleita kohti parempaa sateenkaariviestintää.”

Katse myös koko maailmaan

Kuten ympäristövastuun kohdalla puhutaan viherpesusta, eli ekologisuuspuheesta, jolla ei ole pohjaa tai jolla jopa peitellään totuutta, sateenkaariviestinnässä puhutaan pinkkipesusta. Pinkkipesua on esimerkiksi muuttaa yhtiön logo sateenkaariväreihin Pride-aikaan mutta unohtaa kaikki käytännön työ yhdenvertaisuuden eteen arjessa.

”Se on turhauttavaa. Mutta toisaalta ymmärrän, että yritykset eivät vain osaa. Pelätään, että jos puhuu näistä teemoista, joku loukkaantuu tai syntyy kohu. Yritykset tarvitsevat tietoa, ja sitä varten We Speak Gay -yhteisö on luotu”, Medina sanoo.

”Valitettavasti homofobiaakin aina on. Oikeastaan saan lohtua siitä, että maailma ei koskaan tule valmiiksi. Jokainen askel kohti yhdenvertaisuutta on silti tärkeä ja voimaannuttava.”

Suomalaisten yritysten moninaisuuden ja inklusiivisuuden kehittämisen lisäksi Hannu Medina haluaa avata kaikkien silmät sateenkaariyhteisön asialle koko maailman tasolla, sillä fakta on se, että kymmenissä maissa homoseksuaalisuus on yhä rikos.

”Kun täällä yritys kirjoittaa sivuilleen, että sateenkaariyhteisöön kuuluvat ovat tervetulleita ja hyväksyttyjä, se voi voimaannuttaa homoa Venezuelassa tai lesboa Thaimaassa.”

Sanoilla on iso voima.

Tampere-talo on Manse Pride -tapahtuman yhteistyökumppani

Hyvä tietää

We Speak Gay -jäsenyyden lisäksi Tampere-talo on tehnyt muitakin inklusiivisuutta lisääviä toimia. Talossa on muun muassa sukupuolineutraalit wc-tilat. Pride-viikolla kesäkuussa Tampere-talossa on järjestetty ohjelmaa ja keskustelutilaisuuksia, silloin myös Tampereen oma sateenkaarilippu liehuu salossa. Tampere-talossa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Vuodelle 2023 on suunnitteilla mm. sateenkaariviestinnän koulutus koko henkilöstölle sekä moninaisuuden lisääminen nettisivujen kuvastoon.

Teksti Sinikka Tierna
Kuvat Hannu Medina ja Tampere-talo