Hyppää sisältöön
Home » Talo Events Oy » Vastuullisuus » Whistleblowing

Whistleblowing väärinkäytösten ilmoittamiseen 

Whistleblowing eli ilmiantaminen on tärkeä osa organisaation vastuullisuutta ja eettistä toimintaa. Tällä työntekijöille ja sidosryhmille tarkoitetulla kanavalla voi ilmoittaa havaitusta epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksistä luottamuksellisesti.  

Miten ja milloin voin tehdä ilmoituksen? 

Whistleblowing-kanava on Tampere-talo Oy:n sisäinen ilmoituskanava perustuen ilmoittajasuojelulakiin.

Ilmoitettavat väärinkäytöksien aiheet koskevat määriteltyjä lainsäädännönaloja, kuten esimerkiksi julkisia hankintoja, ympäristönsuojelua, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta.  

Kannustamme ensisijaisesti väärinkäytösepäilyn suhteen:

  • Tampere-talo Oy:n henkilökuntaa ilmoittamaan epäilystä omalle esihenkilölle tai HR-osastolle.
  • Yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme olemaan yhteydessä Tampere-talon yhteyshenkilöön tai Tampere-talon johtoon.

Ilmoituksen voi jättää myös Tampere-talo Oy:n whistleblowing-kanavalle.  

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoittajasuojelulaissa määriteltyä ilmoittajansuojelua on mahdollista saada ilmoituksista, jotka ovat lain soveltamisalan mukaisia. Kanavan ilmoituksia käsittelee vain Tampere-talo Oy:n whistleblowing-tiimi.

Tee Whistleblowing-ilmoitus

Voit tehdä Whistleblowing-ilmoituksen tästä.

Hyvä tietää

Ensisijaisesti ilmoitus väärinkäytöksestä tehdään sisäiseen kanavaan. Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn kanavaan voi ilmoittaa epäilystä seuraavissa tapauksissa:

  • jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty 16 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin mainitun pykälän 2 momentissa säädetyssä määräajassa; 
  • jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella;
  • tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi. 

Oikeuskanslerinviraston ilmoittajansuojelu

Whistleblowing-ilmoitus ei ole tarkoitettu asiakaspalautteelle. Voit antaa asiakaspalautteesi tästä.