Tampere-talo | Konsertit, tapahtumat ja yritystilaisuudet
  • englanti
  • Suomi

Ympäristövastuu

Haluamme edistää kestävää kulutusta, hillitä ilmastonmuutosta ja toimia vihreiden tekojen edelläkävijänä toimialallamme. Meille on tärkeää huomioida toimintamme vaikutukset ympäristössä ja yhteiskunnassa. Näin myös asiakkaamme toimivat kestävästi.

Olemme tehneet alallamme pioneerityötä pienentääksemme omaa hiilijalanjälkeämme. Aloimme rakentaa omaa ympäristöohjelmaa jo vuonna 1992, ensimmäisenä kongressitalona maailmassa. Tapahtumiemme ja liiketoimintamme kuormitus huomioi ympäristövaikutukset.

 

Vastuumme ympäristöstä

Hiilineutraali kiinteistö

Tampere-talon kiinteistö käyttää uusiutuvaa energiaa. Talo siirtyi 2012 käyttämään Tammerkosken vedellä tuotettua sähköä ja 2015 Näsijärven veden viileyden avulla tuotettua kaukojäähdytystä. Marraskuussa 2019 talosta tuli hiilineutraali käyttämiensä energioiden osalta, kun taloa alettiin lämmittää metsähakkeella. Vuosina 2017 ja 2019 asennetuilla aurinkopaneeleilla talo tuottaa osan sähköstään itse. Uusiutuvan energian käyttäminen kiinteistöissä on keskeinen tekijä fossiilivapaan yhteiskunnan tavoittelussa.

Lue lisää hiilineutraalista kiinteistöstä

Energialuokka C

Tampere-talon energialuokka nousi E:stä C:hen vuonna 2019. Luokituksen parantumiseen vaikuttivat monet rakenteisiin, valaistukseen ja taloteknisiin laitteisiin viime vuosien aikana tehdyt parannukset.

Aurinkovoimala

Tampere-talon katolla on kolme aurinkoenergiavoimalaa. Aurinkovoimalan hyödyntäminen Tampere-talon energiantuotannossa on yksi keskeisimmistä vastuullisuuden toiminnan ratkaisuistamme. Emme usko pikavoittoihin, vaan pitkäjänteiseen kestävän kehityksen työhön, jossa voimme aina myös parantaa toimintaamme.

Aloimme rakentaa omaa ympäristöohjelmaa jo 90-luvulla, ensimmäisenä kongressitalona maailmassa. Kiinteistöön on tehty vuosien varrella useita ympäristöystävällisiä ja energiatehokkuutta lisääviä parannuksia, joista yksi vaikuttavimmista on talon oma aurinkovoimalaprojekti, joka käynnistyi talon laajennusosan aurinkoenergiaselvityksellä vuonna 2013.
 
Aurinkovoimalan suunnittelu aloitettiin GreenEnergy Finland Oy:n kanssa loppuvuonna 2016, ja voimalan ensimmäinen osa valmistui Tampere-talon katolle kesällä 2017. Aurinkovoimalaa laajennettiin ensin vuonna 2019 ja viimeisimpänä koronasulun aikana kesällä 2021.
 
Uuden voimalan myötä rakennuksen katoilla on kaikkiaan 514 aurinkosähköpaneelia. Kaikkien kolmen voimalan yhteinen päästöalenema on n. 18 tonnia CO2/vuosi. Omilla aurinkopaneeleillamme pystymme tuottamaan osan tarvitsemastamme sähköstä itse. Aurinkosähkö luo myös kasvuajan pidennystä talon kattopuutarhan kasvihuoneelle.
 
“Uuden aurinkovoimalakokonaisuuden vuosittainen sähköntuotto vastaa noin yhden kuukauden kulutustamme, ja loput sähköt saamme uusiutuvana lähienergiana Tammerkoskesta”, kertoo Tampere-talon kiinteistöstä ja sen vastuullisuudesta alusta lähtien vastannut kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Marko Koivisto.

Kattopuutarha

Vuonna 2016 Tampere-talon katolle sijoitettiin 20 m2 kasvihuone, joka tuottaa runsaasti satoa ravintoloidemme käyttöön. Hämeen Lasitoimen kanssa toteutettu erikoisrakenteinen kasvihuone on edelläkävijä kotimaassa. Muun muassa ravintola Tuhton lautaselle päätyy todellista lähiruokaa: vihanneksia, marjoja ja muita hyötykasveja. Satokaudelle 2018 kattopuutarhaa laajennettiin lähes kaksinkertaiseksi.

Satokautta pidentää kattopuutarhan kasvihuoneeseen syksyllä 2019 asennettu ilmalämpöpumppu. Viljelyä voidaan jatkaa ja satokausi pitenee elokuun lopulta lokakuulle. Vastaavasti viljely päästään aloittamaan keväällä jo huhtikuun alussa, kun se aiemmin alkoi toukokuussa.

Kuten kattopuutarhan sato, myös ilmalämpöpumpun hyödyntämä energia on ekologista ja tulee läheltä: Tampere-talon katolla sijaitsevasta aurinkovoimalasta. Ilmalämpöpumppu on erittäin energiatehokas ja käyttää ympäristöystävällistä kylmäainetta.

Mehiläisyhdyskunnat

Tampere-talon katolla sijaitsee neljä mehiläispesää. Niistä kaksi ensimmäistä saatiin taloon toukokuussa 2018, ja ne talvehtivat katolla yli talven. Toiset kaksi pesää tuli huhtikuun 2019 lopulla. Jokaisessa yhdyskunnassa on 20 000 mehiläistä. Ne kasvavat kesän aikana yhteensä jopa 200 000 mehiläisen yhdyskunniksi.

Hunajaa hyödynnetään ja myydään talon ravintoloissa. Hunajasta on myös tehty huulivoidetta, jossa on ainesosana myös luomupellavaöljyä. Voide on pakattu biohajoavaan Sulapak-purkkiin.

Joutsenmerkki

Tampere-talo sai ensimmäisenä pohjoismaisena kongressikeskuksena Joutsenmerkin vuonna 2014. Joutsenmerkki asettaa koko talon toiminnalle erilaisia kriteerejä. Ne koskevat mm. energiakäyttöä, jätehuoltoa ja kierrätystä sekä vedenkäyttöä ja erilaisia hankintoja. Esimerkiksi käyttämämme paperi on aina ympäristömerkittyä. Toimistopaperin käyttö on vähentynyt yhdeksäsosaan vuosien aikana. Tampere-talon joutsenmerkin käytännöistä voi lukea lisää täältä.

Vesipisteet ja vedensäästö

Asiakkaamme voivat täyttää vesipullonsa talon vesipisteillä. Ne on merkitty kuvakkeella. Vesipisteet sijaitsevat pääaulassa miesten ja naisten wc-tiloissa sekä alakerran naisten wc:ssä, kokoustila Sonaatin lähellä. Yleisötiloissa ja auloissa on vesiautomaatteja, joissa on ekologiset, 100-prosenttisesti biohajoavat juomapikarit.

Talossamme on vettä säästävät tekniset laitteet, vedettömät pisuaarit, veden virtausta rajoittavat virtausventtiilit ja elektroniset hanat.

Ilmaa puhdistavat kattokermit

Tampere-talon katolla on yli 7 000 m2 ilmaa puhdistavia pinnoitteita, kattokermejä. Katteen toiminta perustuu siihen, että aurinko aktivoi katteen ja eri vaiheiden jälkeen muuttaa liikenteestä aiheutuvat typen oksidit nitraatiksi. Vesi huuhtoo nitraatin katolta, ja veden nitraattipitoisuus on pienempi kuin kivennäisvedessä. Pinnoite kompensoi yli 730 000 kilometriä autolla ajoa vuodessa.

Tampere-talon selvitysten mukaan yhtiön työntekijöiden vuosittaisista työmatkakilometreistä syntyvät typen oksidipäästöt pystytään laskennallisesti kompensoimaan pinnoitteella.

Ruokahävikin vähentäminen

Kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta. Meillä biojäte punnitaan ja raportit käydään läpi säännöllisesti. Ruokahävikin vähentäminen näkyy koko ketjussa ja alkaa jo siitä, miten ostamme elintarvikkeita ja raaka-aineita. Biojäte on kalleinta jätettä, joten hävikin vähentäminen on myös taloudellisesti vastuullista

Lue lisää vastuullisesta työskentelykulttuurista talon ravintolassa 

Ravintolan lämmöntalteenottojärjestelmä

Perinteinen keittiö hukkaa valtavan määrän energiaa ilmanvaihtokanavien rasvaongelman vuoksi. Tampere-talon otsonijärjestelmän avulla on mahdollista käyttää pyörivää lämmön talteenottojärjestelmää, korkein lämmöntalteenottoprosentein. Otsonisoimalla ravintolan rasvakanavat poistoilman rasva pilkkoutuu, paloriski poistuu ja nuohoustarve pienenee. Tämä mahdollistaa myös lämmön talteen ottamisen, kun rasvakanavan ilma on puhdistettu lämmönsiirtimelle sopivaksi. Järjestelmä vähentää merkittävästi ulos kulkeutuvan hajujen ja käryjen määrää.

Kierrätys

Lajittelemme kaiken talossa syntyvän jätteen. Niistä puolet menee kierrätykseen ja puolet hyötykäyttöön. Kiinnitämme huomiota jätteen syntymiseen jo mm. jo siinä vaiheessa, kun hankimme elintarvikkeita ja tuotteita. Energiajätteemme menee polttolaitokseen, jossa jätteestä tuotetaan Pirkanmaalle uutta lämpöä ja sähköä. Biojätteemme tuotetaan mullaksi.

Päivittäissiivous

Tampere-talon siisteydestä vastaa kumppanimme SOL Palvelut. Yhtiöllä on ISO 14000 ympäristöjärjestelmä, uusimmat luontoa säästävät siivousmenetelmät ja -välineet sekä Joutsenmerkityt tuotteet. SOL on sitoutunut ympäristöministeriön kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -hankkeeseen. Siivouksessa käytetään paljon kierrätysmateriaaleja, kuten kestosäkkejä ja moppipusseja, joiden materiaalina on käytetty kierrätysmuovipulloja.

Otsonivesi

Otsonivesi on käytössä Tampere-talon keittiöissä. Se on osittain korvannut keittiön puhdistuksessa käytettävät kemialliset puhdistusaineet. Olemme myös pesseet otsonivedellä kaikki talon ikkunat jo useana vuotena.

Otsonoitua vettä tuotetaan otsonaattorilla, joka kytketään kylmään hanaveteen. Vesi kulkee ensin epäpuhtauksia poistavaan kapseliin. Vedestä poistetaan muun muassa kalkkia ja magnesiumia. Tämän jälkeen vesi virtaa itse laitteeseen, joka samalla imee ilmaa huoneesta sisäänsä. Koneen sisällä on sähkökenttä, jossa muodostuu pieni salama, jolloin ilman hapesta muodostuu otsonia. Tämän jälkeen otsoni sekoitetaan veteen kaasuna.

Otsonin desinfiointiteho perustuu sen erittäin nopeaan hapetuskykyyn. Se polttaa mikrobin hajalle. Laitteesta otetun otsoniveden desinfiointiteho säilyy neljä tuntia, pesuteho 8 tuntia – sen jälkeen otsonivesi muuttuu jälleen vedeksi.

Pehmopaperin käyttö

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme, myös pehmopapereissa. Käytössämme on Metsä Tissuen pehmopaperituotteet, joiden kaikki raaka-aineena käyttämä puu on sertifioitua tai kontrolloitua alkuperää ja tulee vastuullisesti tuotetuista uusiutuvista metsistä. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 22 000 laatu ja -ympäristöjärjestelmiä. Tuotteilla on myös Joutsenmerkki.