Hyppää sisältöön
Home » Talo Events Oy » Vastuullisuus

YHTEISKUNTA-VASTUU

Tapahtumayhtiömme liiketoiminta perustuu tapahtumiin ja kohtaamisiin – hetkiin, jotka tuottavat ja lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia yhteiskunnassamme.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:een, ja työskentelemme joka päivä ympäristön, ihmiset ja talouden tasavertaisesti huomioiden ja kestävää kehitystä tavoitellen.

Välitämme
luonnosta

lähikuvassa viherpensas ja kivi, jossa lukee syötäviä kesäkukkia
Tampere-talon kattopuutarhassa kasvaa mm. syötäviä kesäkukkia

Hiilineutraali Tampere-talo

Tampere-talo on Suomen ensimmäinen energiankäytöltään hiilineutraali kongressi- ja konserttikeskus. Haluamme edistää kestävää kulutusta, hillitä ilmastonmuutosta ja toimia vihreiden tekojen edelläkävijänä toimialallamme. Meille on tärkeää huomioida toimintamme vaikutukset ympäristössä ja yhteiskunnassa. Näin myös asiakkaamme toimivat kestävästi.

Välitämme
ihmisestä

ryhmä ihmisiä pitämässä hauskaa Tuhto ravintolan terassilla

Kaikille tasavertaista toimintaa ja palvelua

Tehtävämme on tuottaa hyvinvointia, yhdessäoloa ja kohtaamisia. Vastuullinen tapahtumapalvelu tarkoittaa kaikille asiakas- ja kohderyhmille tasavertaista toimintaa ja palvelua.

Tampere-talon ovet ovat kaikille auki ja tilat esteettömät. Meillä on turvallista olla, niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin.

Välitämme
yhteisöstä

iäkkäämpi pariskunta tanssimassa
Matalan kynnyksen Teetansseja tanssitaan kerran kuukaudessa

Tuomme Tampereen parrasvaloihin

Tuotamme vuosittain noin sata matalan kynnyksen tapahtumaa, joilla tavoitamme lähes 100 000 kävijää. Tarjoamme työtä, harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Tuomme Tamperetta tapahtumien keskipisteeksi ja parrasvaloihin. Tapahtumamme lisäävät kaupungin vetovoimaa, tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Tuotamme talousalueelle tuloa vuodessa 50 milj. euroa.

ihmisiä kävelemäss aurinkoisessa puistossa vihreiden lehtien lomassa

Tampere-talon
vastuullisuusraportti 2023

Tampere-talon vastuullisuusraportissa osoitamme sitoutumisemme kestävään kehitykseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti. Olemme organisoineet raportin niin, että jokaisen SDG-teesin alla on konkreettisia esimerkkejä ja toimenpiteitä, joita olemme toteuttaneet vastuullisuuden edistämiseksi. Näin pyrimme rakentamaan entistä kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta kaikille.

Talo Eventsille myönnetyn Ekokompassi-ympäristömerkin logo

Ekokompassi -sertifioitua tapahtumatoimintaa

Talo Events Oy:lle on myönnetty 14.6.2024 Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti. Talo Events Oy on sitoutunut toiminnassaan rakentamaan kestäviä tapahtumia ja luomaan vastuullisia tarinoita, joista asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät voivat nauttia. 

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama, toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka rakennetaan asiantuntijan avulla organisaation omiin tarpeisiin. Se on työkalu, joka auttaa tunnistamaan, seuraamaan ja pienentämään organisaation toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Seuranta ja kehitystyö ovat jatkuvia ja ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Vastuullinen Tampere-talo – luitko jo nämä?

Tampere-talo sai
vastuulli­suus­pal­kinnon kestävän kehityksen sitoumuksista

Tampere-talo Oy sai tunnustuksen kestävän kehityksen edistämisestä ja palkittiin ”Vuoden parhaat kestävän kehityksen sitoumukset” –palkinnolla 12.6.2024. Palkinto koskee Tampere-talo Oy:n tekemää 2023 vuoden sitoumusta Sitoumus2050 –palvelussa, ja palkinnon jakoivat Kestävän kehityksen toimikunta, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Ympäristömerkintä Suomi.

Tampere-talo dronesta kuvattuna

Tampere-talo valitsi vastuulli­semmin – edelläkävijä vahvistaa Tampereen asemaa tapahtuma­pää­kau­punkina

Ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin kulttuuri- ja kongressikeskus Tampere-talo, on ylpeä saavutuksestaan Valitse vastuullisemmin -merkin suhteen. Tampere-talo on ensimmäinen suomalainen tapahtumatila, joka on onnistunut täyttämään kaikki 22 tapahtumatiloille asetettua vastuullisuuskriteeriä. Tieto ilmenee tarkastelemalla MyHelsingin ja Visit Tampereen Valitse vastuullisemmin –palveluita. Saavutus vahvistaa Tampere-talon asemaa kestävän kehityksen pioneeriorganisaationa tapahtuma-alalla Suomessa.

Ihminen antaa apu ruokajonossa Commun 1000tekoa tapahtumassa

Ruoka-apua tuhansille, yhteisöl­li­syyttä ja auttamisen voimaa – #1000tekoa -kiertue saapuu Tampere-taloon

Suomen suurin auttamisen tapahtuma, #1000tekoa, on kerännyt valtavan suosion Helsingissä jo kahden vuoden ajan. Tänä vuonna tapahtuman vaikutus laajenee, kun hyviä tekoja tehdään myös Tampereella ja Turussa. #1000tekoa on ainutlaatuinen yhteinen ponnistus, joka tuo yhteen yhdistykset, yritykset ja kaupungit tekemään hyvää. Tapahtuma saapuu Tampere-taloon lauantaina 11.5.2024.

Sakari Lehto Tampere-talon henkilökuntayhdistyksen opintomatkalla Hampurissa
Syksyllä 2022 Tampere-talon henkilökuntayhdistys teki opintomatkan Hampuriin. Reissuohjelmaan kuulunut kaupunkikierros innosti Sakarinkin hyppäämään polkupyörän päälle ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

Sakari ”Sakke” Lehto on rikastut­tanut Tampere-talon työyhteisöä jo 15 vuoden ajan – ”Maailman iloisin jätkä!”

Tampere-talon henkilökuntaan 15 vuoden ajan kuulunut Sakari Lehto ilahduttaa hyväntuulisuudellaan ja hämmästyttää uskomattomalla muistillaan koko työyhteisöä. Suomessa työsuhteista palkkatyötä tekee vain 500–600 kehitysvammaista henkilöä, vaikka tuhansilta löytyisi niin koulutusta kuin haluakin työntekoon.

Tampere-talo on yhdenvertainen

Tampere-talo tuntee vastuunsa

Tampere-talon liiketoiminta perustuu tapahtumiin ja kohtaamisiin – hetkiin, jotka tuottavat ja lisäävät hyvinvointia. Talossa työskennellään joka päivä ympäristö, ihmiset ja yhteisö tasavertaisesti huomioiden sekä kestävää kehitystä tavoitellen.