Yhteiskuntavastuu - Tampere-talo | Konsertit, tapahtumat ja yritystilaisuudet
Tampere-talo | Konsertit, tapahtumat ja yritystilaisuudet

Yhteiskuntavastuu

Tampere-talon yhteiskuntavastuu – hyvinvointia tuottava liiketoiminta

Tapahtumayhtiömme liiketoiminta perustuu tapahtumiin ja kohtaamisiin – hetkiin, jotka tuottavat ja lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia yhteiskunnassamme. Missiomme Suomen vastuullisimmasta tapahtumapalvelusta tarkoittaa kaikille asiakas- ja kohderyhmille tasavertaista toimintaa ja palvelua. Liiketoiminta huomioi hiilijalanjäljen ja kestävän kehityksen. Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että kasvokkaiskohtaamisten tärkeys ja merkitys pysyvät muuttuvassa, digitalisoituvassa maailmassa.

Vastuumme ihmisistä

Sosiaalinen vastuu, pääsymaksuttomat tapahtumat, työllistäminen, erityisryhmät

 • Matalan kynnyksen tapahtumat ja ilmaistapahtumat, noin 100 vuodessa, 95 000 kävijää.
 • Työllistäminen: kulttuurialan freelancerit, vapaat taiteilijat, luovan alan ammattilaiset.
 • Oppilaitosyhteistyö, kulttuuri- ja tapahtumalan opiskelijat, Tampereen Oopperan kuoro
 • Esteetön ja saavutettava talo, Tampereen kaupungin vammaisneuvoston palkinto 2014.

Vastuumme taloudesta

Vahva yhteiskunnallinen ja taloudellinen rooli Pirkanmaalla, Tampereen kaupungin omistama yhtiö.

 • Tulovaikutus 50 milj eur talousalueella, kongressit 17,5 milj eur
 • Kongressikävijä jättää kaupunkiin viisi kertaa enemmän tuloja kuin lomamatkustaja.
 • Tapahtumat ja kävijämäärät kaupungin vetovoiman, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääjänä
 • Yhdistelmä: markkinaehtoisuus ja kannattava tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden tuottaja. Julkinen avustus vain 9 % liikevaihdosta (14,6 milj eur).
 • Omistajan linjaus: katteen investointi talon toiminnan vaikuttavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseen, ilmais- ja matalan kynnyksen tapahtumien tuottamiseen (sosiaalinen vastuu)
 • Läpinäkyvä ja avoin taloudenpito.

Vastuumme ympäristöstä

Toimialansa edelläkävijä

 • Kiinteistön hiilineutraali energiankulutus (2019)
 • Oma hiilinielu tapahtumapäästöjen kompensointiin puuistutuksilla (2020).
 • Ravintolatoiminnan vähähiilisyys: kattopuutarha, ruokahävikin tehokas vähentäminen, maatuvat vesipikarit
 • Kaiken syntyvän jätteen kierrätys tai hyötykäyttö
 • Oman ympäristöohjelman rakentaminen alkoi jo 1992.
 • Neljä mehiläispesää (2017 ja 2019).